hekasi

Just another Edublogs.org weblog

Magagandang Tanawin sa BansaI

April 7, 2006 by graceparedes · 12 Comments · Uncategorized

I.Layunin

  1.Maisa-isa/ makilala ang mga magagandang tanawin sa bansa

  2.Maiguhit ang isang magandang tanawin ng bansa

  3.Maipagmalaki ang mga magagandang tanawin sa bansa

II. Konsepto

    Bulkang Taal

    Bulkang Mayon

    Hagdan-hagdang Palayan

    Talon ng Maria Cristina

    Chocolate Hills

III. Sanggunian

     Sibika at Kultura 1 pp.

     www.wowphilippines

IV. Balik-aral

     1.Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon sa ating bansa?

     2.Anu-ano ang mga pagdiriwang na pansibiko sa ating bansa?

V. Lektyur

    1.Mahilig ba kayong mamasyal? Anu-anong mga lugar ang napuntahan nyo na? Nais

       nyobang makita ang iba pang magagandang lugar sa ating bansa?

    2. Ipakita ang mga larawan ng mga magagandang tanawin sa ating bansa sa mga 

        bata.

VI. Mga Gawain

     Pumili ng isang magandang tanawin at iguhit ito.

     Gumawa ng isang album ng mga magagandang tanawin sa bansa.

VII. Pagtataya

      Pumunta sa www.prongo.com quiz station 

VIII. Takdang Aralin

       Magtala ng iba pang magandang tanawin sa bansa.

 

 

12 Comments so far ↓

Leave a Comment