hekasi

Just another Edublogs.org weblog

Kaugalian Kaugnay sa Pagdiriwang na Pansibiko

April 17, 2006 by graceparedes · 11 Comments · Uncategorized

I. Layunin

  1.Anu-ano ang mga pagdiriwang na pansibiko?

  2. Anu-ano ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na pansibiko?

II. Konsepto

    Marami tayong mga mga kaugalian kaugnay ng mga pagdiriwang na pansibiko.

III. Sanggunian

     Pagsibol nag Lahing Pilipino 2, pah.119

IV. Balik-aral

     Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino?

V. Lektyur

    1.Pagpaparinig ng awiting “Bayan Ko”.

       Pagtalakay tungkol sa nilalaman ng awit.

     2.Pagpapakita ng larawang may kaugnayan sa araling pag-aaralan.

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

     Pumunta sa www.wowphil.com at alamin ang ibat-ibang mga pagdiriwang na pansibiko sa ating bansa. Itala rin ang mga kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang na pansibiko.

VII. Pagtataya

      Sagutin ang mga tanong.

       1. Ito ay ipinagdiriwang taun-taon tuwing ika-12 ng Hunyo.

       2. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo. 

       3.Ang kadakilaan ni Jose Rizal ay nginugunita tuwing ____________.

       4. Ipinagdiriwang ang Linggo ng Wika sa buwan ng _________.

       5. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Ika-9 ng Abril.

VIII. Takdang Aralin

       Isaulo ang Ibat-ibang pansibikong pagdiriwang at isa-isahin ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod sa kalendaryo.

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Comments so far ↓

Leave a Comment