hekasi

Just another Edublogs.org weblog

Mga Kaugalian sa Pagdiriwang na Panrelihiyon

April 17, 2006 by graceparedes · 12 Comments · Uncategorized

I. Layunin

   1. Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon?

   2. Paano nagkakabuklod ang mga Pilipino sa mga pagdiriwang na ito?

II. Mga Konsepto

    Ang mga Pilipino ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. Sanggunian

      Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 pah.114

IV. Balik-aral

     Anu-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamayanan?

V. Lektyur

    1. Pagpaparinig ng isang awitin tungkol sa aralin.

        Paano ipinagdiriwang ang pista ayon sa awit?

    2. Pagpapakita ng larawan ng pagdiriwang ng pista ng bayan.

        Anong kaugalian ang ginagawa sa sa pagdiriwang ng pista ng bayan?

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

       Sa pamamagitan ng Internet pumili at magtala ng kapistahan ng tatlong bayan sa ating bansa, isa sa Luzon , isa sa  Visayas At isa sa Mindanao. Itala ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na ito at ibigay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng bawat isa.

VII. Pagtataya

      Sumulat ng tatlong pangungusap na naglalarawan sa mga kaugaliang kaugnay ng pagdiriwang ng pista ng bayan sa inyong lugar.

VIII. Takdang Aralin

       Magdala ng mga larawang may kaugnayan sa mga pagdiriwang na panrelihiyon.

    Ang mga Pilipino ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. Sanggunian:

      pagsibol

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ang mga Pilipino ay may ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. + 

12 Comments so far ↓

Leave a Comment