hekasi

Just another Edublogs.org weblog

Mga Sagisag ng Bansa

April 20, 2006 by graceparedes · 14 Comments · Uncategorized

I. Layunin:

 

1. Ano ang Pambansang Awit ng Pilipinas?

II.Konsepto

Ang pambansang awit ay nagpapakilala sa isang bansa.

III.Sanggunian

 sibika at Kultura 2, pp.

http://en.wikipedia.org/wiki/ LupangHinirang

III.Balik-aral

Sino ang ating pambansang bayani?

V.Lektyur

A 1. Ano ang inaawit natin tuwing umaga sa ating flag ceremony?

   2. Bakit kaya natin ito laging inaawit?                      l

B. Iparinig sa mga bata sa cassette tape ang “Lupang Hinirang”

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

     Pumunta sa http:en.wikipedia.org/wiki/LupangHinirang. Basahin at pag-aralan ang nilalaman nito.

VII. Takdang Aralin

Isaulo ang pambansang awit ng Pilipinas. 

 

14 Comments so far ↓

Leave a Comment